Posts Tagged ‘Bazénové firmy’

Stavba bazénu od A po Z – 1. díl – souhrn

Každý, kdo někdy něco stavěl, tak ví, že se vyplatí vše pořádně naplánovat. Poté se celá stavba řeší komplexně, smysluplně a co možná bez velkých problémů.

Stavba venkovního bazénu

Stavba venkovního bazénu

Stejně je to i se stavbou vnitřního nebo zahradního bazénu. Dalo by se říci, že stavba bazénu je velice náchylná na vznik až téměř neřešitelných problémů pokud stavbu bazénu neplánujeme již při plánování rodinného domu. Například se nechá jen vybetonovaná bazénová jáma bez možnosti přivést jakékoliv potrubí k bazénu, elektrickou energii k filtraci apod.  U stavby vnitřního bazénu je to někdy až neřešitelný problém. Dodatečná řešení celý bazén značně prodražuje a omezuje jeho funkčnost.  Proto nyní otevíráme bazénový seriál o výběru, plánování a stavbě vnitřního nebo venkovního zahradního bazénu.